Geschiedenis

Recreabel is ontstaan in 1990. In september van dat jaar organiseert het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen een studiedag rond het thema “veiligheid van speelterreinen”. Aan bedrijven uit de sector wordt gevraagd dit onderwerp te belichten door beeldmateriaal ter beschikking te stellen over gevaarlijke situaties op speelterreinen en, vooral, over het vermijden en verhelpen ervan.

In de marge van het evenement wordt duidelijk dat er grote verschillen bestaan tussen de zienswijzen van de diverse deelnemers aan de studiedag. Dit leidt enerzijds tot de creatie van een branche-vereniging voor leveranciers van speeltoestellen (Recreabel), maar eveneens tot het ontstaan van permanent overleg tussen alle partijen die met het thema te maken hebben.

Formeel wordt Recreabel gesticht op 25 februari 1991, te Overpelt. De eerste voorzitter is Fritz Van Gansewinkel; het secretariaat wordt gevoerd door Mirèse Sannen. Na een contactvergadering in het SAS-hotel te Brussel, einde 1991, neemt het ledenaantal toe en kan Recreabel aanspraak maken op grote representativiteit.

In de loop der jaren ontwikkelde Recreabel zich tot een kleine maar actieve en representatieve branchevereniging. Vaste aandachtspunten in de acties van Recreabel zijn het streven naar een klimaat waar speelwaarde én veiligheid centraal staan, een constructieve samenwerking met de overheid en het verspreiden van kennis over spelen.

Het kind en de rekening