Het kind en de rekening 2016

post_01

Hoeveel speelterreinen zijn er in de Vlaamse gemeenten ? Hoe toegankelijk is die speelruimte ? Wat doen gemeenten om meer kinderen aan het spelen te krijgen ? Wie doet wat bij het beheer van speelinfrastructuur ? Wat kost het allemaal ?

VVJ en Recreabel hebben een antwoord gezocht op deze vragen via een enquête bij de Vlaamse gemeentelijke jeugddiensten. 99 van de 308 Vlaamse gemeenten verleenden hun medewerking. De landelijke gemeenten waren ondervertegenwoordigd in het staal.

De enquête laat toe om cijfers te berekenen voor heel Vlaanderen. Het nauwkeurigheidsinterval van de meeste cijfers is vrij groot (< 10% voor proporties). Dit komt door de grootte van het staal en de variatie van de antwoorden. Toch levert de studie interessante inzichten op.

De enquête greep plaats tussen november 2015 en januari 2016. De coördinatie berustte bij Filip Stallaert van de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en bij Jan Dietvorst van de vereniging van leveranciers van speeltoestellen (Recreabel).

Geplaatst in Uncategorized

Het kind en de rekening