Regels

Veilig spelen

 • Het handboek Veiligheid van Speelterreinen, uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – dienst Productveiligheid, is een uitgebreide tekst over het onderwerp, aangepast aan de Belgische situatie.Het handboek omvat een vier delen:
  • deel 1 legt de wettelijk regels uit;
  • deel 2 vat aan de hand van checklist de normen samen;
  • deel 3 gaat dieper in op kenmerken van een goede speelruimte;
  • deel 4 geeft antwoord op een reeks vaak gestelde vragen.

  Het handboek kan gedownloaded worden vanop de website van de FOD Economie, die ook een aantal brochures over het thema publiceert.

 • De geldende regels staan in het Koninklijk besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en in het Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speeltoestellen.
 • De regels verwijzen vaak naar normen, die aangekocht kunnen worden bij het Belgische normalisatiebureau NBN.
 • Voor het uitvoeren van risico-analyses van speeltoestellen is in BelgiĆ«, in tegenstelling tot sommige andere Europese landen, geen specifieke erkenning nodig. De voornaamste dienstverleners in deze branche maken deel uit van de beroepsvereniging N.V.C.S.
 • Glijbanen, schommels e.d. voor huishoudelijk gebruik zijn geen “speeltoestellen” maar “speelgoed”, en zijn onderhevig aan andere regels en normen. Ook hierover vindt u meer informatie bij de FOD Economie.

Het kind en de rekening